.این‌بار تعلیمات «ن» بنابر درخواست علاقه‌مندان‌اش در قیمت بسته‌های درسی پنجاه درصد تخفیف درنظر گرفته است


۵۰ ٪
تخفیف

دورهٔ لیسه


قیمت : ۳۸۰ افغانی فی ماه


۵۰ ٪
تخفیف

دورهٔ متوسطه


قیمت : ۳۳۰ افغانی فی ماه


۵۰ ٪
تخفیف

دورهٔ ابتدائیه


قیمت : ۲۸۰ افغانی فی ماه


صنف ها

video
video
video
video
video
video
video
video
video
video
video
video